ZAEL
 
 
 
   
 

Grupa ZAEL powstała w wyniku i na bazie przemian właścicielsko-kapitałowych w obszarze Wrocławskiej Kogeneracji. Składa się z III podmiotów.

ZAEL-CENTRUM Balsewicz Andrzej obejmuje całokształt zagadnień elektrycznych i elektroenergetycznych począwszy od montażu instalacji i urządzeń elektrycznych, poprzez instalacje słaboprądowe i układy automatyki, do usług inżynierskich i biznesowych , w tym również w obszarze Prawa Energetycznego.

Firma ZAEL-ENERGO Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją i obrotem energią elektryczną, uzyskując w czerwcu 2005 roku stosowne koncesje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Swoim zasięgiem ZAEL-ENERGO Sp. z o.o. obejmuje obszar województwa Dolnośląskiego.

Firma ZAEL-MONT Sp. z o.o.  zajmuje się kompleksowymi usługami elektrycznymi i elektroenergetycznymi, w tym również na potrzeby własnego Zakładu Energetycznego.

Cała kadra inżynierska Grupy posiada wymagane uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi (w tym uprawnienia budowlane), a bezpośredni wykonawcy uprawnienia kwalifikacyjne „E”. Grupa dysponuje licznymi powierzchniami warsztatowymi, posiada dobre wyposażenie sprzętowo - narzędziowe i własny transport, posiada szerokie powiązania kooperacyjne w obszarach usług certyfikowanych (SSWiN, p.poż).