Kompleksowe wykonywanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej oraz mieszkalnych.

Budowa kompletnych elementów sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia.

Modernizacje i remonty istniejących instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych.

Pomiary elektryczne:

  • ochrony p.porażeniowej
  • natężenia oświetlenia
  • stanu urządzeń metodą termiczną.

Kompleksową eksploatację elektrycznych instalacji przemysłowych.

Wykonawstwo instalacji niskoprądowych:

  • komputerowych
  • teletechnicznych
  • SSWiN
  • kontroli dostępu
  • p.poż.