Przyłączenie

W przypadku planowanej budowy lub zasilania placu budowy można wystąpić z wnioskiem o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia do sieci lub wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci stanowi jedynie informację dla właściwych organów i nie jest równoznaczne z wnioskiem o określenie warunków przyłączeniowych.

W przypadku przyłączenia budowy obiektu lub przyłączenia istniejącego obiektu/lokalu należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. ZAEL-ENERGO określi warunki przyłączeniowe z projektem umowy oraz naliczeniem opłaty za przyłączenie do sieci. Po dopełnieniu procedury przyłączeniowe, wystąpić należy z wnioskiem o umowę kompleksową na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej.

W przypadku ponownego załączenia istniejącego, ale nieużytkowanego obiektu należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. ZAEL-ENERGO określi warunki przyłączeniowe z projektem umowy oraz naliczeniem opłaty za przyłączenie do sieci. Po dopełnieniu procedury przyłączeniowej wystąpić należy z wnioskiem o umowę kompleksową na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej.

Wnioskodawco pamiętaj – samodzielnie określasz wnioskowaną moc przyłączeniową, moc minimalną oraz planowany wolumen zużywanej energii. Podłączenia do sieci, czy wpięcia do złącza można dokonać jedynie w porozumieniu i pod nadzorem służb ZAEL-ENERGO.

Rodzaje umów

Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej realizowana jest na podstawie umowy kompleksowej lub dwóch odrębnych umów na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Umowy w zależności od rodzaju prawa do obiektu/lokalu mogą być zawierane na czas nieokreślony lub określony. Ceny i stawki opłat oraz warunki ich stosowania określa aktualna Taryfa ZAEL-ENERGO zatwierdzona przez Prezesa URE oraz Uchwały Zarządu ZE. Podpisanie umowy następuje na Wniosek odbiorcy, a do wniosku należy dołączyć określone w nim załączniki.

Wnioskodawco pamiętaj – samodzielnie określasz wnioskowaną moc umowną, grupę taryfową oraz planowany wolumen zużywanej energii. Osoba, która w Twoim imieniu ma podpisać umowę powinna posiadać pełnomocnictwo lub upoważnienie.