Dystrybutor zawiera w taryfie:

  • grupy taryfowe i szczegółowe zasady kwalifikacji odbiorców do tych grup
  • stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji
  • sposób ustalenia opłat za przyłączenie do sieci
  • sposób ustalenia bonifikat, opłat za wznowienie dostarczania energii
  • sposób ustalenia opłat za pobór energii czynnej, biernej i przekroczenia mocy
  • usługi wykonywane na odrębne zlecenie