Założenia Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej 2.0

 Dla gospodarstw domowych w taryfach G:

  • Obniżenie podatku VAT za energię elektryczną z 23% do 5% w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022
  • Zwolnienie z akcyzy w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Wprowadzenie dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych nawet do 1150 zł na rok szczegółowe informacje na stronie chronimyrodziny.gov.pltutaj

Dla podmiotów gospodarczych w taryfach C:

  • Obniżenie podatku VAT za energię elektryczną z 23% do 5% w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 dla umów kompleksowych i sprzedaży energii elektrycznej.
  • Obniżenie akcyzy do 4,60 zł/MWh w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Informujemy, że na podstawie przepisów wprowadzonych w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej sprzedawcy energii elektrycznej zostali zobowiązani do dołączania do wystawianych dokumentów rozliczeniowych (faktur) dodatkowych informacji o zmianie stawek podatku akcyzowego oraz o możliwości skorzystania z dodatku osłonowego.

Obowiązek ten oraz wzór informacji wynika wprost z artykułów ustaw:

  1. § 10e. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.  1696 ze zm.).
  2. Art. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 196).
  3. § 10f. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.  1696 ze zm.) oraz art. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 196).
  4. Art. 163d ust. 3 i art.164a ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.). 

Informacje te powinny być udostępniane obligatoryjnie  poprzez każdorazowe dołączenie do faktury.