Z aktualnymi rozporządzeniami dotyczącymi energii elektrycznej można zapoznać się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki ( URE) – tutaj