Poniżej przedstawiamy wykaz magazynów energii przyłączonych do sieci ZAEL-Energo Sp. z o.o. o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW

Informację publikujemy zgodnie z obowiązkiem jaki nakłada na nas Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (art. 43g ust. 1).