Jeśli jesteś odbiorcą końcowym*, planujesz podłączyć do instalacji wewnętrznej odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 50 kW (zwane dalej mikroinstalacją) oraz moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa dla obiektu, postępuj według poniższych procedur. W innym przypadku powinieneś wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. 

* Dokonujesz zakupu energii na własny użytek (nie zalicza się do tego energii elektrycznej zakupionej na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji) oraz jesteś stroną w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie kompleksowej – niezależnie od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy prowadzisz działalność gospodarczą.

Ważne – sprawdź, czy jesteś PROSUMENTEM 

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, procedura przyłączenia mikroinstalacji na zgłoszenie różni się w zależności od tego czy jesteś prosumentem czy też nie.

Prosument energii odnawialnejodbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730).

Poniżej opisy procedur postępowania dla prosumentów i nieprosumentów.

Dokumenty do pobrania: tutaj