Zgodnie z obwiązującą ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020r. poz.471 z późn.zm) Dystrybutorzy energii są przydzieleni do określonego obszaru i nie ma możliwości ich zmianySprzedawca energii elektrycznej – to podmioty rozliczające klientów ze zużytej energii. Odbiorcy energii mają prawo do zmiany sprzedawcy bez ponoszenia żadnych kosztów zgodnie z procedurą zmiany sprzedawcy, która obecnie trwa 21 dni.

Procedurę zmiany sprzedawcy Odbiorca może przeprowadzić samodzielnie lub zlecić ją sprzedawcy z którym podpisuje umowę i który w jego imieniu występuje do dystrybutora.

Sprzedawca ma obowiązek zawarcia z dystrybutorem Generalnej Umowy Dystrybucji w celu realizacji sprzedaży dla wybranego Odbiorcy.