Zmiana sprzedawcy

Zgodnie z obowiązującym prawem Odbiorca ma prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Zmianie nie ulega dystrybutor energii, który dostarcza ją do miejsca poboru. W celu zmiany sprzedawcy przeprowadzić należy Procedurę Zmiany Sprzedawcy, która trwa 21 dni ze względu na uwarunkowania formalnoprawne. Odbiorca ma prawo do wyboru dowolnego sprzedawcy lub sprzedawcy, który posiada podpisaną z ZAEL-ENERGO umowę GUD, co skraca czas procedowania. Pamiętać należy, że zmiana sprzedawcy oznacza rozdzielenie usługi kompleksowej i otrzymywanie dwóch faktur: za sprzedaż energii elektrycznej od Sprzedawcy i dystrybucję energii elektrycznej od Dystrybutora tj. od ZAEL-ENERGO.

Na temat zmiany sprzedawcy informacje można również znaleźć na stronie URE – tutaj

Odbiorco pamiętaj o terminach wypowiedzenia oraz zawarcia nowej umowy, by nie narazić się na podwójne koszty.