Lista Sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z  ZAEL-ENERGO Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, tzw. generalną umowę dystrybucji (GUD), umożliwiającą tym podmiotom sprzedaż energii elektrycznej dla Odbiorców przyłączonych do sieci  dystrybucyjnej ZAEL-ENERGO Sp. z o.o.: 

AXPO Polska Sp. z o.o.

CORRENTE Sp. z o.o. ,Sp.k.

Elektra S.A.

ELEKTRIX Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.

ENEA S.A.

Energo Operator Sp. z o.o.

FORTUM Marketing and Sales Polska S.A.

Renpro. Sp. z o.o.

ENERGA Obrót S.A

ENERGIA POLSKA Sp. z o.o.

Engie Zielona Energia sp. z o.o.

ENTRADE Sp. z o.o.

ESV Wisłosan Sp. z o.o.

VEOLIA ENERGI Contracting Poland Sp. z o.o.

VERVIS Sp. z o.o.

Polenergia Obrót S.A.

PAK-VOLT S.A.

E.ON Polska S.A.

GREEN S.A

PGE OBRÓT S.A.

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 

PKN ORLEN S.A.

TAURON Sprzedaż Sp.z o.o. 

 Green Lights Dystrybucja Sp. z o.o.

ONE S.A.

ATW Kaptal GmbH

Ekovoltis Sp. z o.o.

Green Lights Obrót Sp. z o.o.