Pogotowie energetyczne czynne 24h

tel: 603 501 014 lub 603 501 019

Informujemy, że w celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi rozmowy telefoniczne są nagrywane.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie – prosimy o kontakt drogą mailową energo@zael.com.pl

UWAGA: zgłoszenia przesyłane drogą mailową rozpatrywane są od pn. do pt. w godzinach od 8:00 do 15:00

Informacje na temat planowanych wyłączeń i awarii  energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie – tutaj

Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego (OSD) zobowiązani są do konserwacji i modernizacji sieci elektroenergetycznej i urządzeń. Podczas takich prac, musi czasami zostać wyłączony prąd. To są planowane wyłączenia i Odbiorca jest o tym informowany z pięciodniowym wyprzedzeniem.

Informacja o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej jest:

  • zamieszczona na naszej stronie internetowej www.zael.com.pl;
  • przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazany przez Odbiorcę adres zgodnie z zapisami umowy;
  • przesyłana jest do zarządcy budynków komunalnych, który powinien ją wywiesić w miejscu ogólnie dostępnym.

Przerwy nieplanowane w dostawie energii elektrycznej czyli awarie, mogą wystąpić na skutek warunków atmosferycznych (silny wiatr, burza, śnieżyca, mróz, upał), w wyniku uszkodzenia lub awarii urządzeń i są one niezależne od Operatora Systemy Dystrybucyjnego (OSD).
Co robić w przypadku braku energii elektrycznej:
1. Jeżeli nie ma energii tylko w twoim lokalu – sprawdź bezpieczniki
2. Jeżeli nie ma energii w mieszkaniu, w budynku – skontaktuj się z administratorem budynku (odbiorcy z grupy gospodarstw domowych)
3. Nie ma energii w lokalach czy budynkach, na całej ulicy – sprawdź informacje o awariach na naszej stronie lub zgłoś ją do naszego pogotowia

Pogotowie energetyczne to służba kontrolująca i naprawiająca infrastrukturę elektroenergetyczną, która dba o utrzymanie stałych dostaw energii elektrycznej. Wezwanie pogotowia energetycznego może być usługą płatną, jeżeli awaria dotyczy wewnętrznej linii zasilającej. Jeżeli przerwa w dostawie energii nastąpiła po za granicą własności urządzeń Zael-Energo naliczona może zostać opłata za nieuzasadnione wezwanie pogotowia. Cennik usług taryfowych i pozataryfowych określa czynności jakie może wykonać pogotowie oraz stawki opłat, wszystkie ceny podawane są jako netto i doliczony zostanie do nich podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.