ZAEL-CENTRUM  powstał w maju 2003 roku jako pierwsza firma Grupy ZAEL.

W początkowym okresie działalność ZAEL-CENTRUM obejmowała całokształt zagadnień elektrycznych i elektroenergetycznych począwszy od montażu instalacji i urządzeń elektrycznych, poprzez instalacje słaboprądowe i układy automatyki, do usług inżynierskich i biznesowych. Obecnie firma koncentruje się głównie na usługach inżynierskich i biznesowych w tym również w obszarze Prawa Energetycznego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.