ZAEL-MONT Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska 163/510
53-439 Wrocław

tel.  71 359 48 90
e-mail: mont@zael.com.pl

NIP: 894 286 62 93
REGON: 020300353
Kapitał Spółki: 150.000,00 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258040EGON