Każdy Odbiorca energii elektrycznej przyłączony do sieci ZAEL-Energo Sp. z o.o. może nam zlecić wykonanie usług dodatkowych. Ceny usług określa Taryfa lub cennik usług pozataryfowych. Jeżeli chcieliby Państwo zlecić nam usługi dodatkowe prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta (BOK).