Zbiór Praw Konsumenta powstał we współpracy Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Kompendium zawiera praktyczne informacje dotyczące praw odbiorców oraz dostawców i sprzedawców energii elektrycznej. 

Ze zbiorem można się zapoznać również na stronie URE  – tutaj

Informujemy, że rachunek za prąd w usłudze kompleksowej zawiera rozliczenie dwóch pozycji tj. sprzedaży energii elektrycznej (koszt faktycznie zużytej energii) oraz jej dystrybucję (czyli koszt dostarczenia energii). Poniżej przedstawiamy Państwu schemat z opisem poszczególnych elementów faktury wystawianej przez Zael-Energo.