Zbiór Praw Konsumenta powstał we współpracy Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Kompendium zawiera praktyczne informacje dotyczące praw odbiorców oraz dostawców i sprzedawców energii elektrycznej.

Ze zbiorem można się zapoznać również na stronie URE  – tutaj