Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące średniego rocznego zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych. Dane publikujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz 623 z późn.zm.)