Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej w 2021 roku. Dane publikujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz 623 z późn.zm.)