ZAEL-ENERGO Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych. Działamy przestrzegając prawa energetycznego, na podstawie udzielonych nam w 2005 roku Koncesji oraz zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą.

Na naszych sieciach energetycznych obejmujemy dystrybucją gminy z województwa dolnośląskiego i opolskiego, a obrotem energią elektryczną możemy zajmować się na całym terenie Rzeczpospolitej. Przyłączamy do naszej sieci także mikroinstalacje oraz źródła wytwórcze OZE.

Obecnie do naszej sieci przyłączonych jest około 800 odbiorców, a wolumen dostarczanej im energii elektrycznej to około 15 000 MWh.

Adres siedziby:53-610 Wrocław ul. Góralaska 24

Adres do korespondencji i BOK: 53-439 Wrocław ul. Grabiszyńska 163 p.510

tel. 503 074 690

e-mail: energo@zael.com.pl lub biuro@zael.com.pl