• Post author:
  • Post published:9 kwietnia 2024
  • Post category:News

Informujemy, że Zael-Energo Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej projekt aktualizacji „Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2022-2026” w zakresie lat 2025-2026 poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 16 ust. 15 ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266).
Uwagi należy zgłaszać w terminie do 29 kwietnia 2024 r. na adres poczty elektronicznej: energo@zael.com.pl
Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem aktualizacji Planu rozwoju Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

Informacje szczegółowe pod adresem: https://zael.com.pl/osd/plan-rozwoju/