• Post author:
  • Post published:1 stycznia 2024
  • Post category:News

Ustawa [1] z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku weszła w życie 4 listopada 2022 roku.

Dzięki niej cena prądu od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie. Ochroni to odbiorców przed podwyżkami.

  • 698 zł/MWh dla nowych odbiorców z Grup 1-5 lub tych, którzy nie złożyli Oświadczenia w 2022 lub 2023 roku, pod warunkiem złożenia Oświadczenia w 2024 roku. Do ceny doliczony jest podatek akcyzowy i zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień wystawienia faktury przepisami.

Ustawa z dnia 27 października 2022r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U.poz.2243), zwanej dalej ustawą. Odbiorcy uprawnieni określeni są w art.2 pkt 2 lit.b-e ustawy. 

Ustawa określa zasady stosowania maksymalnej ceny dla konkretnych grup odbiorców.

Jeżeli jesteś podmiotem uprawnionym do zastosowania ceny maksymalnej i nie składałeś oświadczenia w roku 2022 lub 2023 obowiązkowo musisz złożyć oświadczenie w roku 2024. 

Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców, małym i średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE), producentem rolnym (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit b-c Ustawy ) w celu zastosowania energii elektrycznej  składasz Oświadczenie w niżej wskazany sposób:

  1. W formie papierowej – przesłane pocztą lub złożenie osobiście na adres wskazany na Oświadczeniu (biuro czynne 8:00-15:00)
  2. W formie elektronicznej – tylko dla posiadaczy kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres wskazany na Oświadczeniu. Najprostszym sposobem jest skorzystanie ze strony rządowej (z wykorzystaniem podpisywarki dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

UWAGA: Oświadczenia podpisane własnoręcznie i skanowane nie będą przyjmowane do realizacji.

W przypadku utraty statutu odbiorcy uprawnionego należy nas powiadomić o tym fakcie w ciągu 7 dni.

Jeżeli jesteś podmiotem wskazanym  określnym w Ustawie celów użyteczności publicznej oraz  w art. 2 ust. 2 lit d Ustawy w celu zastosowania ceny maksymalnej składasz Oświadczenie w niżej wskazany sposób:

  1. W formie papierowej – przesłane pocztą lub złożenie osobiście na adres wskazany na Oświadczeniu (biuro czynne 8:00-15:00)
  2. W formie elektronicznej – tylko dla posiadaczy kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres wskazany na Oświadczeniu. Najprostszym sposobem jest skorzystanie ze strony rządowej (z wykorzystaniem podpisywarki dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

UWAGA: Oświadczenia podpisane własnoręcznie i skanowane nie będą przyjmowane do realizacji.

W przypadku utraty statutu odbiorcy uprawnionego należy nas powiadomić o tym fakcie w ciągu 7 dni.

Jeżeli jesteś podmiotem wskazanym  określnym w Ustawie celów użyteczności publicznej oraz  w art. 2 ust. 2 lit e Ustawy w celu zastosowania ceny maksymalnej składasz Oświadczenie  w niżej wskazany sposób:

  1. W formie papierowej – przesłane pocztą lub złożenie osobiście na adres wskazany na Oświadczeniu (biuro czynne 8:00-15:00)
  2. W formie elektronicznej – tylko dla posiadaczy kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres wskazany na Oświadczeniu. Najprostszym sposobem jest skorzystanie ze strony rządowej (z wykorzystaniem podpisywarki dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

UWAGA: Oświadczenia podpisane własnoręcznie i skanowane nie będą przyjmowane do realizacji.

W przypadku utraty statutu odbiorcy uprawnionego należy nas powiadomić o tym fakcie w ciągu 7 dni.

Poniżej  opis i wzór wypełnienia wniosku oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania